Spørsmål og svar

Må man ha klor i vannet?

Klor sikrer deg et bakteriefritt og trygt bassengvann, vi anbefaler alltid dette, dersom du ikke tåler klor finnes noen klorfrie produkter du kan bruke (algemiddel og aktivt oksygen vil også kunne gi deg et brukbart badevann)

Er saltvannsbasseng klorfrie?

Nei, Man lager derimot klor av salt. Dette fører ofte til for høy klorverdi og for høy saltverdi i bassenget som igjen fører til korrosjon (Rust).

Er Glassfiberbasseng vedlikeholdsfrie?

Nei, alle basseng trenger vedlikehold, Norgesbasseng har produktene du behøver for både glassfiber og støpte basseng.

Hva er en skimmer?

Skimmer er bassengets overflateavløp.

Hva slags renseanlegg bør man velge?

Vi anbefaler et sandfilter med knust glass som filtermedie, dette glasset er lettere enn sand og krever mindre vann ved tilbakespyling av filteret.

Må man bytte sand eller glass ofte i filteret?

Filtersand holder i 10-15 år, filterglass skal vare tilnærmet uendelig.

Kan Kjemikalier sendes pr. post?

NEI, dette er farlig gods og å sende dette pr. post vil være en forbrytelse.

Vil et basseng øke verdien på min bolig?

Ja dersom det er ordentlig gjort og du treffer riktig kjøper, et rufsete basseng vil som oftest skremme boligkjøpere bort. Norgesbasseng.no har levert basseng til fornøyde boligeiere siden 1975.

Hvordan vet jeg at klor og pH verdien er riktig?

Med et enkelt testsett kan man raskt og sikkert teste disse verdiene, Norgesbasseng selger pålitelige testsett fra kr. 188,- inkl m.v.a

Hvorfor er pH verdien viktig?

Klor har to virkeområder, desinfiserende og oksyderende, disse virker forskjellig med forskjellige pH verdier, for å få tilnærmet lik effekt på begge områder bør pH verdien ligge på ca 7,2-7,6

Hva er COP verdi?

Varmepumpene oppgis med COP verdi, dette er en benevnelse på utnyttelsesgraden. F.eks COP 5 = 1 kW inn og 5 kW ut mens COP 15 er 1 kW inn og 15 kW ut.

Må man sikre et svømmebasseng?

Alle basseng skal sikres, enten med et sikkerhetsovertrekk eller et gjerde som er min. 150cm høyt og så tett at et barn ikke kan komme igjennom.

Må man ha LED lys?

Nei, man kan også ha glødelampe i bassenget, dette er en rimeligere løsning som gir et varmt lys i bassenget, vi anbefaler alltid lys i bassenget for å skape den flotte kveldsstemningen.

Hva er tilbakespyling?

Tilbakespyling er at man snur sirkulasjonen i filteret og spyler smusset til avløp, filtermediet blir så rent og kan fange opp nytt smuss fra bassenget.

Kan man kutte seg på filterglass?

Nei, dette er behandlet i trommel og er helt ufarlig, akkurat som filtersand.

Må man tømme bassenget om vinteren?

Nei, bare om det er flislagt, hvis glassfiber eller duklagt kan det stå ca halvfullt med vann i og fryse.

Er det mye daglig vedlikehold i et basseng?

Nei, man benytter som oftest en bunnsugerrobot til å fjerne smuss fra bunn ut over dette må man sjekke trykket i filtertanken for å se om man må tilbakespyle samt påse at klor og pH verdien er riktig.

Må jeg søke for å kunne bygge basseng?

Alle basseng som er dypere enn 20 cm og ikke er midlertidige, skal det søkes om. Vi anbefaler at du kontakter ditt lokale kommunale servicekontor for å få de riktige søknadspapirer, da dette kan variere noe fra kommune til kommune.